Moman Sa

Mwen femen jem

Ke’m an silanse

Paske moman sa

Se pa pou zanmi

Moman sa pa pou fanmi

Moman sa se pou Jezu sel li ye

Paske le ke’m an silanse

Mwen fenme jem

Epi’m di nan tet mwen

Jezu sa mwen ta ye san ou

Map chante, mwen leve menm anle

Epi pem ak pale mob ouch mwen pa ka di

Bondye mesi, pou tout sa ou fe pou mwen

Le’m tande tout sa kap pase en viron mwen

Mwen ta Ingra si’m pa ta pase on ti moman pou’m di’w mesi

Pou’m ba ou gloua ou sel merite

Chak moman nan prezans an

Pandan map loue ou

Mwen santi mwen ta kriye

Paske mwen pa merite amou ou men ou renmenm toujou

Nan moman sa

Moman louanj mwen pou ou….

Jezu ou konin tout sab ouch mwen pa ka di

Tande ke mwen, tande kri mwen

Tande suplikasion mwen

Jezu mwen renmen’w

Moman sa se pou ou li ye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s